• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Osnovni podatki

Datum rojstva:
Z zvezdico (*) so označena vsa polja, ki jih je potrebno obvezno izpolniti

Podjetje Kovanček, zavarovalno zastopanje d.o.o., Slovenska cesta 55A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Podjetje) v zbirkah podatkov svojih strank, ki jih vzpostavi, vodi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov pri opravljanju dejavnosti Podjetja ali družb v Skupini Kovanček, obdeluje naslednje osebne podatke, za obdelavo katerih je pridobilo soglasje posameznika, za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki jih ima Podjetje oziroma zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva Podjetje:

  • podatke, navedene na spletnih obrazcih, prek katerih stranka sklene posamezno pogodbo,
  • podatke o reklamacijskih zahtevkih v zvezi s postopkom sklepanja posamezne pogodbe,
  • podatke, ki jih Podjetje pridobi v drugih komunikacijah s stranko (npr. v zvezi z nagradnimi igrami ali dogodki, ki jih organizira Podjetje, registraciji in uporabi mobilnih aplikacij, uporabi spletnih aplikacij itd.),
  • podatke o danih privolitvah stranke.
Stranka z izpolnitvijo in oddajo spletnega obrazca za sklenitev posamezne pogodbe potrjujem, da sem starejši/-a od 18 let in da sem prebral/-a ter razumel/-a Politiko zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani Podjetja. Stranka izjavljam naslednje:

Svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za zgornje namene lahko kadar koli prekličem ali zahtevam vpogled v podatke, ki sem jih posredoval/-a, zahtevam posredovanje podatkov, njihov prepis, kopijo, dopolnitev, popravek, blokiranje uporabe ali pa izbris svojih osebnih podatkov, kar lahko Podjetju sporočim po elektronski pošti na info@kovancek.com. Z vsemi osebnimi podatki bodo Podjetje in družbe v Skupini Kovanček ravnali skrbno in v skladu z Uredbo EU 2016/679 (»GDPR«), ki ščiti moje pravice. Pravico imam vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če menim, da se moji osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

E-ŽEPEK PLATFORMA ZA PRIDOBIVANJE UGODNOSTI!
1.
Izpolnite vsa obvezna polja.
2. Bodite pozorni, da so vneseni podatki pravilni.
3. Vpišite naslov, na katerem prebivate oziroma na katerega bi želeli prejeti pošto.
4. Na mobilno telefonsko številko boste prejeli brezplačni SMS, ki se uporablja za verifikacijo.
 
Z namenom, da si zagotovite prioritetno obveščanje o ponudbah, prilagojenih posebej za vas, vas prosimo, da označite tudi soglasje za uporabo vaših podatkov za tržne namene, saj vam lahko le tako zagotovimo ugodnosti pri naših partnerjih.

V 3 MINUTAH DO 40 € UGODNOSTI OB MENJAVI DOPOLNILNEGA ZAVAROVANJA!